کد محصول : PIPE_FOOD_PHARMACEUTICAL_INDUSTRIES

لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی 304L/316L

امتیاز
4.5 5 2 Product
اشتراک گذاری
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

لوله استیل داخل پولیش 304 و 316 از پرکاربردترین لوله‌های استیل در صنایع غذایی و دارویی است. دو آلیاژ 304 و 316 به دلیل استحکام بالا، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر خوردگی، شکل‌پذیری عالی و عدم واکنش با مواد، در صنایع غذایی و دارویی بسیار مورد استفاده است.

 

304L Ni Cr C Mn Si

جدول ترکیب شیمیایی لوله داخل پولیش 304L

1.4301 8-10.5% 17-19% 0.07% 2% 1%

316L Ni Cr C Mo Mn Si

جدول ترکیب شیمیایی لوله داخل پولیش 316L

1.4404 10-13% 16.5-18.5% 0.03% 2-2.5% 2% 1%
کاربر گرامی ، قیمت ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده و صورت حساب نهایی با توجه به وزن باسکول دیجیتالی صادر می شوند.
کد نام ضخامت حالت واحد سایز لوله آلیاژ قیمت بروز رسانی
3649240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657240192 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649240022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657240202 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657240242 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657240222 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657240232 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657240252 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657240262 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657240212 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658240012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658240022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658240032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658240042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659240102 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659240112 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659240122 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659240132 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660240042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660240082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660240092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3661240122 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3661240132 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3661240052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3661240062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3661240072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 304 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3649210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.65mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3657210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3658210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.25mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 12.7 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 19.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659210042 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659210052 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3659210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 1.5mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660210112 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 25.4 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660210062 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 38.1 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660210072 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 50.8 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660210082 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660210092 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3660210102 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 2mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3661210012 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 63.5 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3661210022 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 76.2 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30
3661210032 لوله استیل صنایع شیری داخل پولیش 3mm ۶ متری کیلوگرم 101.6 316 تماس بگیرید 1403/2/5 - 07:30

هنوز دیدگاهی برای این محصول ارسال نشده است.

دیدگاه خود را ارسال نمایید :

به این محصول امتیاز دهید :

لوله استیل چیست؟

لوله استوانه‌ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد و مایعات استفاده می‌کنند. لوله‌ها می‌توانند از مواد مختلفی مثل استنلس استیل  آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و غیره ساخته شوند. لوله‌های استنلس استیل بر اساس نوع مصرف دسته‌بندی می‌شوند :

 • غذایی – دارویی
 • صنعتی – شیمیایی  

انواع لوله استیل موجود در شرکت استیل آروین

شرکت استیل آروین در طول 25 سال گذشته تلاش داشته تا انواع لوله استیل را که در زیر شرح داده شده طبق استاندارد جهانی در اختیار مشتریان ایرانی قرار دهد. چنانچه کالای درخواستی مشتری در انبار شرکت استیل آروین موجود نباشید این شرکت قادر است کلیه سفارشات مشتری را به صورت فوری (هوایی و دریایی) تامین کند.

 • لوله استنلس استیل مانیسمان 304/304L
 • لوله استنلس استیل مانیسمان 316/316L
 • لوله استنلس استیل مانیسمان 310S
 • لوله استنلس استیل مانیسمان 321
 • لوله استنلس استیل درزدار 304/304L
 • لوله استنلس استیل درزدار 316/316L
 • لوله استنلس استیل درزدار صنایع غذایی 304
 • لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی 304L/316L
 • لوله استنلس استیل دکوراتیو 304
 • لوله استنلس استیل دکوراتیو 201
 • لوله استنلس استیل میلیمتری 304L/316L
 • لوله استنلس استیل آلیاژی

لوله های بدون درز ( Seamless Pipe)

لوله های بدون درز با استفاده از شمش‌های تو پُر با مقطع دایره با استفاده از حرارت و نیروی کشش ساخته می‌شوند و در حین تولید غلطک کاری می‌گردنند تا مقطع دایره آنها حفظ شود. در این روش تولید، معمولاً می‌توان لوله هایی تا قطر "16 تولید نمود. البته برخی کارخانجات لوله سازی تا قطر "20 نیز تولید می‌کنند.

لوله های درز دار  ( Welded Pipe )

جهت ساخت لوله های درز دار از ورق‌های استنلس استیل و جوشکاری استفاده می‌شود. در این روش ابتدا ورق‌های فولادی از عرض به اندازه محیط نهایی لوله مورد نظر برشکاری شده و پس از فرم دادن به شکل دایره، لبه‌های ورق را به هم جوشکاری می کنند.

پارامتر گرید لوله در واقع همان گرید جنس یا متریال لوله است که طبق استانداردهای بین المللی تعریف و ارائه شده است. استانداردهای بین المللی مربوط به جنس یا متریال لوله‌ها، جهت ایجاد تمایز در نامگذاری آنها بوده برای تعیین ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و خواص شیمیایی جنس‌های مختلف از تقسیم بندی گرید استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است که در مجموعه استیل آروین لوله‌های صنعتی از سایز 1/8 الی 42 اینچ موجود می‌باشد.

قیمت لوله  استنلس استیل چقدر است؟ لوله استیل را گران نخرید!

قیمت لوله استیل باتوجه به اندازه، سایز و نوع آن متفاوت است. البته توجه داشته باشید که کیفیت مواد اولیه و نحوه تولید لوله استیل روی قیمت آن تاثیرگذار است. کلیه محصولات استیل آروین از جمله لوله استیل طبق استاندارد جهانی ساخته شده و در صورت درخواست مشتری، آنالیز محصول خریداری شده را که در آزمایشگاه تخصصی رازی به دست آمده ارائه می‌شود.

محصولات استنلس استیل شرکت استیل آروین کاملاً وارداتی بوده و بستگی به قیمت ارز، نرخ نیکل، هزینه های پنهان مواد اولیه (از کشف تا استخراج)، عرضه و تقاضا، هزینه حمل و نقل و نوسات قیمت نفت دارد. به همین دلیل برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت لوله استنلس استیل و موجودی کالای مورد نظر خود هم اکنون با کارشناسان متخصص استیل آروین به شماره تلفن 62709-021 تماس بگیرید.

خرید لوله استنلس استیل از بهترین شرکت تامین کننده در ایران!

شما مشتریان عزیز می‌توانید قبل از خرید لوله استیل خود با کارشناسان متخصص استیل آروین تماس گرفته و مشاوره‌های لازم را جهت خرید لوله استیل دقیقی که مبتنی بر رفع نیاز شما باشد را دریافت کنید. لوله استیل شرکت استیل آروین واراداتی بوده و این شرکت قادر است لوله استیل را از سایز 1/8 الی 42 اینچ را برای مشتریان ایرانی و کشورهای همسایه چون عراق، افغانستان، آذربایجان، در سریع‌ترین زمان ممکن و با بهترین قیمت بازار تامین کند.

لازم به ذکر است که شرکت استیل آروین کلیه محصولات استنلس استیل خود را جهت اطمینان مشتری از کیفیت کالای خریداری شده، تا 1 سال گارانتی و وارنتی می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر  و ثبت سفارش خود با کارشناسان فروش استیل آروین تماس بگیرید.

میزان عنصر کربن در دو آلیاژ 304 و 316 بسیار مهم بوده و با علامت L کمتر بودن مقدار کربن را نشان می‌دهند. میزان کربن نرمال در دو گرید 304 و 316 تقریباً 0.07 درصد است. اما مقدار کربن در L304/L316 نزدیک به 0.03 درصد است. کمتر بودن مقدار کربن باعث می‌شود که لوله استیل قابلیت خم و جوشکاری بیشتری داشته باشد. بر همین اساس نیز قیمت لوله استیل L304/L316 بیشتر از لوله استیل 304 و 316 است.

لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316 چیست؟

لوله استیل زنگ نزن از نظر سایز قطر بیرونی به دو دسته لوله‌های تیوپ و پایپ تقسیم‌بندی می‌شود. در صنایع غذایی و دارویی به دلیل رعایت بالای سطح بهداشت و استانداردهای خاص مواد غذایی و دارویی از لوله استیل تیوپ استفاده می‌شود. چرا که سطح داخلی و بیرونی لوله‌های استیل تیوپ به خوبی پولیش خورده و صیقلی است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های لوله داخل پولیش این است که به راحتی شسته و پاکیزه می‌شود و محلی برای تجمع میکروب و باکتری‌ها نیست.

ویژگی‌های لوله استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های لوله استنلس استیل L304/L316 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دوام و عمر طولانی
 • مقاومت در برابر محیط‌های کلرایدی
 • قابلیت بازیافت
 • ضدزنگ بودن
 • غیرمغناطیسی
 • پوشش کروم با مقاومت کامل در برابر شست و شوی اسیدی لوله‌ها
 • قابلیت تمیز شدن سریع
 • عدم واکنش لوله بر مواد و سیالات عبوری از داخل آن
 • عدم ایجاد آلودگی میکروبی
 • مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
 • پایداری حرارتی
 • ظاهری زیبا و درخشنده
 • مقاوم در برابر حرارت
 • مقاوم در برابر سایش و ضربه
 • حفظ طراوت مواد غذایی

فولاد استیل گرید 316 علاوه بر نیکل و کروم دارای عنصر مولیبدن نیز است. اضافه شدن مولیبدن باعث شده که از استیل نگیر 316 در محیط‌های کلرایدی نیز استفاده شود.

کاربرد لوله استیل L304/L316 در صنایع غذایی و دارویی

لوله استنلس استیل داخل پولیش L304/L316 دو گرید پُرفروش در صنعت غذا و دارو است. کاربردهای لوله استیل برای صنایع غذایی و دارویی بسیار است. اما در حالت کلی مهم‌ترین کاربرد لوله استیل داخل پولیش L304/L316، انتقال، حمل و نگهداری مواد دارویی و غذایی به صورت استاندارد و بهداشتی است. 

قیمت لوله استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316

با توجه به نوسانات موجود در بازار استیل، برای استعلام بهترین قیمت لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316 از طریق شماره تلفن 62709-021 با کارشناسان استیل آروین تماس بگیرید و مناسب‌ترین قیمت محصولات استیل را دریافت کنید.

مرجع اصلی فروش لوله استنلس استیل داخل پولیش صنایع غذایی و دارویی L304/L316

مجموعه استیل آروین همراه با تیم فنی متخصص خود بیش از 25 سال است که در حوزه محصولات استنلس استیل فعالیت می‌کند. در حال حاضر استیل آروین یکی از تأمین‌کنندگان و مراجع اصلی استنلس استیل در ایران و کشورهای همسایه است.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از اتمام فرآیند انتخاب و ثبت سفارش محصول، با متخصصین استیل آروین ارتباط بگیرید و راهنمای‌های فنی لازم را دریافت کنید تا در پروسه خرید دچار هزینه‌های مجدد و دوباره نشوید. سفارشات شما از استیل آروین دارای یک سال گارانتی و وارانتی است و با خیالی آسوده از تضمین کیفیت محصول می‌توانید سفارشات خود را ثبت کنید.

در صورت نبود موجودی محصول در بازار، با کارشناسان استیل آروین ارتباط بگیرید. کارشناسان استیل آروین ابتدا تلاش می‌کنند محصول شما را در بازار ایران از طریق همکاران یا بازار خارج تأمین کنند. در صورت نبود موجودی در هیچ کدام از بازارهای داخلی و خارجی، محصول جایگزین باکیفیت و مناسب را معرفی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شما ارسال می‌کنند. همراه با استل آروینبا آسودگی خیال به رشد و توسعه صنعت و کسب و کارتان بپردازید.